Ida Bagus Jelantik [Universitas Udayana]

I Ketut Surata [Politeknik Pariwisata Bali]

Ni Desak Made Santi Diwyarthi [Politeknik Pariwisata Bali]

I Wayan Sukarma [Universitas Hindu Indonesia]

Indra Pranata Darma [Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa, Indonesia]

I Nengah Wirata [Politeknik Pariwisata Bali]

I Gusti Agung Gede Witarsana [Politeknik Pariwisata Bali]

Heny Ratnaningtyas [STP Trisakti]

Pandu Satriya Hutama [Universitas Jember, Indonesia]